Dirigenten

Bedenk een vereniging: daarbij zijn er actieve leden en ereleden, er is ook een raad van bestuur nodig. Bij een muzikale vereniging, is daarbij ook een dirigent onmisbaar. Hierbij heeft de filharmonie steeds geluk gehad.

Van 1980 tot op de dag van vandaag

In februari 1980 verliest de vereniging weer een van zij die niet kan vervangen worden. Etienne Sansen, ondervoorzitter overlijdt na een korte ziekte. Hij is reeds 55 jaar muzikant.

Van 1919 tot 1939

Men vernietigt niet de herinneringen van een eeuw zonder de wens om ze te doen herleven. Dit is wat enkele muzikanten en enkele ereleden deden.

Van 1940 tot 1980

De oorlog onderbreekt de heropleving van de vereniging. Een groot aantal leden worden gemobiliseerd.

Van 1820 tot 1914

Het muziek van Steenvoorde werd opgericht in 1806 als 'majoraat' van Peter Beck -Auguste door voormalige militaire muzikanten van de Napoleontische leger.